Logo Městská knihovna Spálené Poříčí Logo Spálené Poříčí

Městská knihovna
Spálené Poříčí

Aktuality a fotogalerie

160 let Měšťanské besedy ve Spáleném Poříčí

(vloženo 07.08.2023)

160 let Měšťanské besedy ve Spáleném Poříčí

Spolek Měšťanská beseda a jeho stanovy byly povoleny 11. srpna 1863 slovutným císařským místodržitelstvím v Praze. Podnět k založení dali p. farář Peroutka, měšťané p. Kotora, hospodářský správce Pštros a okresní zastupitel p. Vötter. Účelem spolku bylo zabavit se čtením a vzděláváním ducha. Členem besedy se mohl stát každý dospělý občan, který  složil 1 zlatý co vstupné jednou pro vždy...

Koncem roku 1863 čítal spolek 50 členů. Lidé se scházeli večer každodenně, dvakráte  v týdnu ve značném počtu v hostinci p. Seikory. Odebírány byly časopisy Národní listy, Hlas, Humoristické listy, Hospodářské noviny a Politik. Knihovna čítala 110 svazků různých knih, které se bezplatně členům zapůjčovaly...

Milí čtenáři, plno dalších zajímavých informací z historie spolku  se můžete dočíst  v kronice, kterou máme k nahlédnutí v naší knihovně.

                                                                                            Knihovnice MěK

 

Kliknutím obrázek zvětšíte

« zpět na seznam článků

© 2018 - 2024 Městská knihovna Spálené Poříčí

Všechna práva vyhrazena

FoXprofi.com webdesign